Meld je aan voor de nieuwsbrief van Collage

toestemming

Volg Collage

 
 
 
 
 
 

Algemeen

A

NA AANMELDING

Je hebt je via de website aangemeld als aanbieder bij Collage, hoe nu verder?

Na aanmelding neemt Collage contact op en bespreekt de mogelijkheden en voorwaarden. Als Collage en de aanbieder overeenstemming bereiken, dan krijgt de aanbieder inloggegevens. De aanbieder kan een profielpagina aanmaken en het aanbod op de website van Collage plaatsen.

Lees meer... Terug

A

ANNULEREN ACTIVITEIT

Kan een school een afgesproken activiteit annuleren?


Kan een activiteit niet doorgaan door verwijtbaarheid van de school, dan kan de aanbieder de geoffreerde uren tóch factureren, uiteraard exclusief reiskosten en niet gemaakte onkosten. Vanzelfsprekend ook alleen als de annulering niet overeenkomt met de afgesproken afzegtermijn.

In geval van overmacht bij de school (zoals overlijden in eerstelijnsverband, brand of calamiteiten) rekenen we op de flexibiliteit van de aanbieder voor het verplaatsen van de activiteit.

Lees meer... Terug

A

MAATVRAGEN

Een school kan een vraag hebben die verder gaat dan wat op onze website te vinden is?


Een school heeft een project rond een thema, er is een viering zoals een lustrum, er vindt in de omgeving van de school een evenement plaats waar de school in participeert, er moet een kunstwerk in de school komen…

Een vraag die maatwerk vereist kan de school neerleggen bij Collage. De activiteiten die voortkomen uit deze maatvragen zijn niet kosteloos, maar kunnen uit het tegoed worden betaald, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen.  
Die voorwaarden zijn:

 • de activiteiten moeten door of met leerlingen worden uitgevoerd,
 • ze moeten passend zijn in het kader van het cultuurbeleid van de school en
 • ze mogen niet naschools plaatsvinden.

Collage neemt in het geval van een maatvraag contact op met aanbieders die in de uitvoering een rol (zouden) kunnen spelen. Geef bij Collage aan of je benaderd wilt worden om ook aanbod 'op maat' te bedenken en uit te voeren.

Een school stelt maatvragen aan met Collage middels het maatvraagformulier.
Een maatvraag moet twee maanden voor de activiteit plaatsvindt ingediend zijn.

Lees meer... Terug

A

VOORWAARDEN VOOR PLAATSING

Er is een aantal voorwaarden voor plaatsing van je activiteiten op de website.


Voorwaarde 1
Kun je niet voldoen aan één van de volgende manieren van facturering, dan kunnen wij helaas geen gebruik maken van je diensten.

 1. Je factuur loopt via een verloningsbureau, of
 2. Je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (en hebt eventueel een BTW nummer).

Voorwaarde 2
Je moet hebben aangetoond dat je inhoudelijk, pedagogisch en didactisch voldoende bagage in huis hebt. Zie ook kwaliteit.

Voorwaarde 3
Je aanbod moet zijn voorzien van beeldmateriaal als:

 • profielfoto (270x270 pixels)
 • profielachtergrond (1200 x 300 pixels)

Voorwaarde 4

 • Het blokje Algemene Informatie én
 • de contactgegevens dienen volledig te zijn ingevuld

Zonder bovengenoemd beeld-en tekstmateriaal kun je niet op de webiste worden geplaatst.

Lees meer... Terug

A

OP SCHOOL

De gang van zaken op school

 

 • Bij een activiteit moet altijd een leerkracht aanwezig zijn i.v.m. verantwoordelijkheid bij calamiteiten. Spreek de school aan als dat niet gebeurt!
 • Probeer zoveel mogelijk de leerkracht te betrekken bij de activiteit;
 • Mocht er ruimte zijn, bespreek dan de activiteit kort na met de desbetreffende leerkracht;
 • Als het niet goed gaat, probeer dat dan eerst te bespreken met de school. Bij ernstige klachten, neem dan contact op met Collage;
 • Uiteraard horen we ook graag de succesverhalen!

Lees meer... Terug

A

TEAMSCHOLINGEN

Collage biedt alle PO scholen in Almere de mogelijkheid om gebruik te maken van hulp,

advies en deskundigheidsbevordering voor het team.

Als aanbieder kun jij benaderd worden om een (deel van een) teamtraining te verzorgen. Collage hanteert voor teamtrainingen de volgende afspraken:

 • Voor teamtrainingen heeft Collage altijd de aanbieder onder contract en maakt afspraken over de vergoeding.
 • De school vraagt een teamtraining aan bij Collage.
 • De afspraken worden door Collage vastgelegd.
 • De aanbieder voert uit en stuurt na afloop de factuur aan Collage.
 • Collage betaalt de aanbieder uit.

Lees meer... Terug

A

DE GEÏNTERESSEERDE SCHOOL

Als een school is geïnteresseerd in je aanbod, dan neemt de school contact met de aanbieder op.

 • Zorg dat je goed bereikbaar bent!
 • School en aanbieder maken samen afspraken over datum, tijd, locatie, groepen en prijs, ook over eventuele reiskosten en materialen. Bespreek ook waar de school zelf voor moet zorgen.
 • Overeenstemming m.b.t. de verwachtingen voorkomt teleurstelling.
 • Neem in de afspraken met de school ook altijd ontbindende voorwaarden op. Denk daarbij aan afzegtermijnen en de kosten die dat met zich mee brengt.
 • De afspraken kunnen per mail worden gemaakt of in een offerte worden vastgelegd.
 • De school meldt de afspraken aan via de website van Collage. Alle betrokken partijen ontvangen daarvan een mail.
 • Tussentijdse verandering in de afspraken tussen aanbieder en school? De school moet deze altijd opnieuw aanmelden via de website.

Collage is geen partij m.b.t. de afspraken tussen school en aanbieder.

Lees meer... Terug

A

SPECIALS

Een paar keer per jaar komen er speciale nieuwsbrieven: 'SPECIALS' uit.

 

O.a. voor de Kinderboekenweek, de lente en de decembermaand ontvangen scholen van Collage een speciale nieuwsbrief met daarin een verzameling van het aanbod dat betrekking heeft op deze periodes in het jaar. Met je aanbod kun je hierop anticiperen. Je wordt ruim op tijd door Collage uitgenodigd passend aanbod aan te leveren.

Lees meer... Terug

A

BINNEN- EN/OF BUITENSCHOOLS??

Scholen mogen hun Collagebudget alléén inzetten voor activiteiten die onder schooltijd

plaatsvinden. Buitenschoolse activiteiten mogen scholen niet uit hun Collagebudget financieren. In principe helpt Collage scholen alleen met hun binnenschoolse vragen en activiteiten. Mocht de vraag van scholen komen naar verbindingen met buitenschoolse activiteiten (denk bijvoorbeeld aan Integrale Kind Centra en Brede scholen) dan bekijkt Collage per vraag wat zij voor de school kan betekenen.

Lees meer... Terug

Volg Collage

Almeerse kunst en cultuur in beeld