Meld je aan voor de nieuwsbrief van Collage

toestemming

Volg Collage

 
 
 
 
 
 

Als een school is geïnteresseerd in je aanbod, dan neemt de school contact met de aanbieder op.

 • Zorg dat je goed bereikbaar bent!
 • School en aanbieder maken samen afspraken over o.a.
  • datum
  • tijd
  • locatie
  • aantal groepen
  • leerlingenaantallen
  • benodigde ruimte
  • prijs
  • reiskosten
  • materialen
  • waar de school zelf voor moet zorgen.
 • Overeenstemming m.b.t. de verwachtingen voorkomt teleurstelling.
 • Neem in de afspraken met de school altijd ontbindende voorwaarden op. Denk daarbij aan afzegtermijnen en de kosten die dat met zich mee brengt.
 • De onderlinge afspraken tussen school en aanbieder worden per mail of in een door de school ondertekende offerte vastgelegd.
 • De school meldt de reservering van de activiteit aan via de website van Collage. Alle betrokken partijen ontvangen daarvan een mail.
 • Tussentijdse aanpassing van de gemaakte reservering is alleen mogelijk als dat past binnen de onderling gemaakte afspraken tussen de school en aanbieder. De school moet deze wijziging altijd doorvoeren in de reservering in het collageaccount van de school. Alle betrokken partijen ontvangen daarvan direct een mail.

Collage is geen partij m.b.t. de afspraken tussen school en aanbieder.

Volg Collage

Almeerse kunst en cultuur in beeld