Meld je aan voor de nieuwsbrief van Collage

toestemming

Volg Collage

 
 
 
 
 
 

Financiën

A

TARIEVEN EN BTW

Als aanbieder hanteer je een standaard uurloon per activiteit.

Collage hanteert een duidelijke prijsopbouw voor aanbieders:

Uurtarief:

 • Het gangbare tarief is € 50,- per klokuur.
 • Maximaal mag € 65,- per klokuur worden gevraagd (e.e.a. gaat altijd in overleg)

Reiskosten:

 • Reiskosten: € 0,19 cent per kilometer inclusief BTW (dus onbelast) of
 • kosten openbaar vervoer op vertoon van een vervoersbewijs

BTW:

 • Activiteiten voor leerlingen tot 21 jaar vallen onder het BTW vrije tarief.
 • Bij overige activiteiten kan bovenop het gangbare of afgesproken uurtarief 21% BTW gerekend worden.
 • Prijzen van voorstellingen op school zijn altijd inclusief 9% BTW. Wij wijzen scholen erop dat de uurtarieven van aanbieders onderhandelbaar zijn.

Lees meer... Terug

A

FACTURERING

Facturering vindt plaats onder de volgende condities:

M.b.t. de factuur:

 • Nadat de activiteit is afgerond, stuurt de aanbieder een factuur naar Collage die voor betaling zorg draagt.
 • Je kunt je factuur pas sturen als je een mail hebt gehad van bevestiging van deelname door de school.
 • De factuur moet overeenkomen met hetgeen is ingevuld op het deelnameformulier van de school.
 • Controleer de gegevens goed. Indien het bedrag niet overeenkomt met de afspraken, dan neemt de aanbieder contact op met de school.
 • Voor elke activiteit die in het deelnameformulier staat moet er één factuur worden gestuurd. Er mogen dus geen verzamelfacturen worden gemaakt.
 • Zorg dat facturen van een kalenderjaar bij Collage binnen zijn vóór 10 januari van een daaropvolgend kalenderjaar.Bij voorkeur de factuur sturen naar crediteuren@collage-almere.nl of per post naar Collage Almere; postbus 60276; 1320 AH Almere.

Op de factuur moet staan:

 • NAW gegevens (Naam, Adres,Woon/Standplaats) van jou als aanbieder (let op IBAN nr.)
 • Btw-nummer (indien van toepassing)
 • KvK-nummer
 • Factuurnummer en datum
 • Naam van de school die de activiteit heeft geboekt
 • Naam van de activiteit
 • De datum/data waarop de activiteit(en) heeft (hebben) plaatsgevonden
 • Voor welke groepen de activiteiten uitgevoerd zijn.
 • Het gefactureerde bedrag moet zijn uitgesplitst in uurloon, materiaal/huur of gebruik instrumenten en reiskosten.

Voor grotere instellingen zoals musea, vervoersmaatschappijen en theaters kunnen andere afspraken gelden die vooraf met Collage zijn overeengekomen.

Lees meer... Terug

A

KOSTEN PLAATSING OP WEBSITE

Aanbieders betalen jaarlijks een kleine bijdrage aan Collage.

Wat kan Collage hier o.a. voor doen?  

 • Plaatsing op de website, waardoor je te vinden bent door de scholen in Almere en je zelf geen acquisitie meer hoeft te doen.
 • Bij aangepast aanbod plaatsing in de speciale nieuwsbrieven op thema, zoals de Kinderboekenweek en de decembermaand.
 • PR via social media
 • De zekerheid dat je facturen worden betaald
 • Aanbiedersbijeenkomsten

De tarieven die Collage hanteert zijn:

 • € 75,-  voor individuele aanbieders
 • € 125,- voor impresariaten

Er vindt géén restitutie van gelden plaats als Collage besluit om de aanbieder en/of activiteiten van de website te verwijderen.

 

Lees meer... Terug

Volg Collage

Almeerse kunst en cultuur in beeld