Meld je aan voor de nieuwsbrief van Collage

toestemming

Volg Collage

 
 
 
 
 
 

Hieronder de laatste stand van zaken van Collage m.b.t. COVID-19

Collage krijgt de vraag van scholen en cultuuraanbieders of binnenschools cultuuronderwijs op de scholen is toegestaan als het door externen gegeven wordt.

Veel scholen vinden het fijn om rustig op te starten en even geen externen in school te hebben.
Iedereen moet weer z’n weg vinden in de nieuwe situatie. Iedere school vaart hierin z’n eigen koers. Collage en de aanbieders zijn op de hoogte van de protocollen.
De geplande cultuuractiviteiten kunnen veelal verschoven worden naar een vervangende datum. Daarvoor gaan school en cultuuraanbieder met elkaar in overleg.
Verschuiven lukt echter niet altijd.

Cultuuronderwijs is onderdeel van het onderwijsprogramma.
Daarom doet Collage een dringend beroep op de scholen om cultuuractiviteiten te blijven plannen en te blijven inzetten in het schoolprogramma. Inzet van goed cultuuronderwijs en een veilige inzet van cultuurvakdocenten schept mooie kansen voor de ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten.
Natuurlijk stemmen we graag af hoe we cultuuronderwijs met elkaar mogelijk kunnen maken.
Heb je vragen over de planning van activiteiten, of het verschuiven van reeds geboekte workshops, neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder!

Richtlijnen rijksoverheid voor PO & SO

Helaas zijn alle Collagevoorstellingen in de Almeerse theaterzalen voor dit schooljaar geannuleerd. We hebben hiertoe moeten besluiten vanwege o.a. de lockdown, de onzekerheid over open scholen, het beleid van Almeerse theaterzalen en impresariaten.
Collage zoekt altijd samen met de scholen naar alternatieven en oplossingen voor reeds gereserveerde voorstellingen.
Zo zijn we met scholen in contact om Collagevoorstellingen op het schoolplein of op school zelf te laten plaatsvinden.
Sommige voorstellingen worden vervangen door een theaterproject op school of door een kleinschaliger schoolvoorstelling (door de school zelf te boeken).

Collage-activiteiten die niet doorgaan tijdens de scholensluiting, worden verplaatst naar een andere datum.
Welke handelingen komen hierbij kijken?

  • De cultuuraanbieder neemt contact op met de school voor een vervangende afspraak.
  • De icc'er houdt in het overzicht van Collage-activiteiten bij welke workshops er verschoven dienen te worden.
  • In het contact tussen cultuuraanbieder en school wordt een vervangende datum en tijdstip afgesproken.
  • De icc'er wijzigt de datum zo snel mogelijk in het Collage-account van de school.
  • Na wijziging in het Collage-account is de 15 dagen melding weer up-to-date.

 

Collage volgt de richtlijnen van het RIVM en van de schoolbesturen. Wij verzoeken scholen en aanbieders indien nodig contact met elkaar te zoeken en te overleggen.

Mochten er wijzigingen voortkomen uit dit contact, dient dit aangegeven te worden in de bijbehorende bestelling bij de opmerkingen.

Lees hier meer over het verplaatsen van de Muziekmenuworkshops tijdens de lockdown.

Muziekmenu en lockdown

Contactgegevens

Volg Collage

Almeerse kunst en cultuur in beeld