Meld je aan voor de nieuwsbrief van Collage

toestemming

Volg Collage

 
 
 
 
 
 

Een tegoed loopt van 1 januari t/m 31 december van één kalenderjaar. Regels en voorwaarden:

  1. Het leerlingaantal van de oktobertelling van een schooljaar is bepalend voor het tegoed van het daaropvolgend kalenderjaar (=aantal leerlingen x € 25,-);
  2. De bijdrage van de school is ook gebaseerd op de oktobertelling van datzelfde schooljaar; aantal leerlingen x € 15,- en wordt verrekend aan het begin van het daarop volgende kalenderjaar.
  3. Alleen bij grote afwijkingen (fusies van scholen, extreme groei) kan daarvan worden afgeweken in overleg met Collage.
  4. Tegoeden van een kalenderjaar kunnen niet worden meegenomen naar een volgend kalenderjaar, het restant vloeit terug naar Collage.
    Op 1 november wordt nog niet uitgegeven Collagebudget tot € 0,- teruggebracht. Hierop kan vanaf 1 november door de school geen aanspraak meer worden gemaakt.
  5. Voor een overschrijding van het Collagebudget aan het eind van het kalenderjaar ontvangt de school een factuur.
  6. Vanaf het schooljaar dat een school zich aanmeldt, ontvangt de school 5/12 deel van het tegoed (augustus – december) op basis van het leerlingaantal van het jaar daarvoor.
  7. Stopt een school stopt met deelname aan Collage dan vloeit niet besteed budget terug naar Collage.

Volg Collage

Almeerse kunst en cultuur in beeld