Meld je aan voor de nieuwsbrief van Collage

toestemming

Volg Collage

 
 
 
 
 
 

Financiën

SO

AANBIEDER NIET OP WEBSITE

Mocht je een aanbieder willen inhuren die niet op de website staat dan kan dat,

 1. Neem minimaal twee maanden van tevoren contact op met Collage, gebruik hiervoor het maatvraagformulier.
 2. Collage onderzoekt of deze aanbieder en het aanbod in aanmerking komt voor plaatsing op de website.

Als een aanbieder niet op de website geplaatst wil worden, maar éénmalig zijn diensten wil aanbieden, doe dan minimaal twee maanden van tevoren een aanvraag bij Collage. Gebruik hiervoor het maatvraagformulier.

Een aanbieder die niet geplaatst wil of kan worden op de website en die wel een activiteit gaat uitvoeren op school:
Hier kúnnen kosten aan verbonden zijn voor de aanbieder en/of de school. Bespreek dit éérst met Collage.

Nooit eerst een aanbieder inhuren en dan pas een aanvraag doen!

Lees meer... Terug

SO

VERREKENING / BETALING

Na afloop van een activiteit stuurt de aanbieder de factuur aan Collage.


1.    Alleen als de factuur overeenkomt met de gegevens in de bestelgeschiedenis van de school betaalt Collage de aanbieder.
2.    In de bestelgeschiedenis wordt de activiteit op BETAALD gezet.
3.    De activiteit is afgehandeld

Klopt de factuur niet met de gegevens in de bestelgeschiedenis:
1.    Collage stuurt de rekening terug naar de aanbieder;
2.    De aanbieder neemt contact met de school op;
3.    Na overleg past de school de gegevens in de bestelgeschiedenis aan;
4.    De aanbieder stuurt een nieuwe factuur;
5.    Alleen als de factuur overeenkomt met de gegevens in de bestelgeschiedenis van de school betaalt Collage de aanbieder;
6.    In de bestelgeschiedenis wordt de activiteit op BETAALD gezet;
7.    De activiteit is afgehandeld.

Het is dus van belang dat je te allen tijde de aanpassingen goed en direct doorvoert in de bestelgeschiedenis.
Alleen als een activiteit is aangemeld door de school kan betaling plaatsvinden.

Lees meer... Terug

SO

SCHOOLJAAR / KALENDERJAAR...

Een tegoed loopt van 1 januari t/m 31 december van één kalenderjaar. Regels en voorwaarden:

 1. Het leerlingaantal van de oktobertelling van een schooljaar is bepalend voor het tegoed van het daaropvolgend kalenderjaar (=aantal leerlingen x € 25,-);
 2. De bijdrage van de school is ook gebaseerd op de oktobertelling van datzelfde schooljaar; aantal leerlingen x € 15,- en wordt verrekend aan het begin van het daarop volgende kalenderjaar.
 3. Alleen bij grote afwijkingen (fusies van scholen, extreme groei) kan daarvan worden afgeweken in overleg met Collage.
 4. Tegoeden van een kalenderjaar kunnen niet worden meegenomen naar een volgend kalenderjaar, het restant vloeit terug naar Collage.
  Op 1 november wordt nog niet uitgegeven Collagebudget tot € 0,- teruggebracht. Hierop kan vanaf 1 november door de school geen aanspraak meer worden gemaakt.
 5. Voor een overschrijding van het Collagebudget aan het eind van het kalenderjaar ontvangt de school een factuur.
 6. Vanaf het schooljaar dat een school zich aanmeldt, ontvangt de school 5/12 deel van het tegoed (augustus – december) op basis van het leerlingaantal van het jaar daarvoor.
 7. Stopt een school stopt met deelname aan Collage dan vloeit niet besteed budget terug naar Collage.

Lees meer... Terug

SO

VOORSCHIETEN DOOR SCHOOL

Facturen moeten altijd naar Collage. Echter, in sommige gevallen (enkele musea)

moet een school zélf de kosten van een activiteit voorschieten.

Om dit bedrag te verrekenen met het schooltegoed:

 1. Download het formulier declaratieverzoek;
 2. Vul dit formulier volledig (!) in en onderteken het;
 3. Scan het formulier en de betalingsbewijzen;
 4. Stuur alles naar crediteuren@collage-almere.nl;
 5. Collage zorgt voor verrekening;
 6. In de bestelgeschiedenis wordt de activiteit op BETAALD gezet;
 7. De activiteit is afgehandeld.

Lees meer... Terug

SO

INLEG € 15,- PER LEERLING

Deelnemende scholen leggen (m.i.v.  januari 2022) ieder kalenderjaarjaar € 15,- per leerling in en ontvangen daarvoor een tegoed van
€ 25,- per leerling.

Van dit tegoed kun je activiteiten inkopen die op deze website staan.
Het tegoed is één kalenderjaar geldig (van januari t/m december) en kan niet worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar. Activiteiten dienen ieder kalenderjaar voor 1 november geboekt te zijn.

Lees meer... Terug

SO

WAT WORDT WEL/NIET VERGOED?

In principe wordt alléén aanbod vergoed dat op de website staat.

Neem voor vragen altijd contact op met Collage via dit Contactformulier.

Lees meer... Terug

Volg Collage

Almeerse kunst en cultuur in beeld