Meld je aan voor de nieuwsbrief van Collage

toestemming

Volg Collage

 
 
 
 
 
 

Voorstellingen

SO

TWEE SOORTEN VOORSTELLINGEN

In het aanbod van Collage staan twee soorten voorstellingen:

  • Collagevoorstellingen, klik hier voor de folder met het complete overzicht. Deze worden gepland en georganiseerd door Collage. Voor alle doelgroepen worden voorstellingen geprogrammeerd in diverse disciplines (muziek, beeldend, dans, etc.) De inschrijvingen lopen via Collage.
  • Overige voorstellingen. Deze worden geboekt door de scholen zèlf en vinden vaak op school plaats.

Lees meer... Terug

SO

COLLAGEVOORSTELLING: INSCHRIJVEN

Collage probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de door de school opgegeven voorkeursdata/tijden.

Indien bij de toekenning daarvan afgeweken wordt kan er binnen 2 weken na dagtekening van de definitieve mailtoekenning alléén na overleg (en om aanvaardbare redenen) geannuleerd worden. Het bedrag wordt dan weer toegevoegd aan het schoolbudget. Collage zoekt dan samen met de school naar alternatieven. Zie ook REGLEMENT.

Lees meer... Terug

SO

COLLAGEVOORSTELLING: TE LAAT INGESCHREVEN?

Inschrijvingen die te laat zijn binnengekomen worden alleen in behandeling genomen als er nog ruimte is bij voorstellingen.

De school is bij reserveren betalingsplichtig.
Als er geen ruimte meer is bij de voorstellingen dan wordt het reeds betaalde bedrag weer toegevoegd aan het tegoed van de school.

Lees meer... Terug

SO

AANTAL BEGELEIDERS

Er mogen maximaal drie begeleiders per groep mee de zaal in.

Overige ouders die kinderen halen en/of brengen moeten in de hal blijven wachten. Communiceer dit s.v.p. ruim vóór de voorstelling met de ouders, dit voorkomt vervelende toestanden voor aanvang. Zijn er redenen om meer begeleiders mee de zaal in te nemen overleg dit ruim van tevoren met Silvia (silvia@collage-almere.nl)

Lees meer... Terug

SO

VOORSTELLINGEN OP SCHOOL

In het aanbod vind je ook voorstellingen die je als school zélf met de aanbieder moet regelen.

Je neemt zelf contact op en maakt de afspraken met de aanbieder. In het aanbod kun je, als je bent ingelogd, via de knop DEELNEMEN de voorstelling aanmelden. Collage zit hier dus niet tussen, het is een afspraak tussen school en aanbieder. Na afloop stuurt de aanbieder de rekening naar Collage. Collage controleert de afspraken en betaalt de factuur. In de BESTELGESCHIEDENIS wordt de activiteit op BETAALD gezet.

Lees meer... Terug

SO

COLLAGEVOORSTELLING: AANVANGSTIJDEN EN DATA

We houden zo goed mogelijk rekening met de schooltijden (dus ook met continuroosters). Je kunt alléén op datum inschrijven.

Je kunt dus niet op aanvangstijd inschrijven. Mocht je een bepaalde tijd écht niet kunnen geef dat dan apart op het reserveringsformulier aan (bij opmerkingen).

Lees meer... Terug

SO

COLLAGEVOORSTELLING: BETALINGSPLICHTIG?

Bij het reserveren (via het reserveringsformulier) van een Collagevoorstelling is de school direct betalingsplichtig. De activiteit wordt in je bestelgeschiedenis direct op BETAALD gezet. Zie ook het REGLEMENT.

SO

COLLAGEVOORSTELLING: KOSTEN

De voorstellingen kosten €6,- per leerling. In veel gevallen worden er ook workshops bij de voorstelling aangeboden. Deze kosten € 2,50 per leerling.

SO

COLLAGEVOORSTELLING: VERVOER DIRECT AANGEVEN!

Geef bij inschrijving direct aan of je gebruik maakt van de vervoersregeling. Je kunt een reële inschatting maken zie VERVOER.

 

SO

COLLAGEVOORSTELLING: ANNULEREN?

Als een school besluit een voorstelling niet te bezoeken dan blijft de school betalingsplichtig. Er kunnen aanvaardbare redenen zijn waarom de school besluit een voorstelling te annuleren (o.a. sterfgevallen, brand).

Redenen kunnen nadrukkelijk niet zijn: o.a. inspectiebezoek, studiedag team, geen vervoer kunnen regelen,…. Collage beslist in alle redelijkheid over de aanvaardbaarheid van de reden tot annuleren. In gevallen waarbij voor Collage sprake is van onaanvaardbare redenen en de school tóch besluit te annuleren dan blijft de school betalingsplichtig. De school ontvangt een separate factuur. Deze kosten kunnen niet worden vergoed uit het Collagetegoed. In gevallen waarbij sprake is van voor Collage aanvaardbare redenen worden de kosten niet in rekening gebracht van de school en weer toegevoegd aan het schooltegoed. In de bestelgeschiedenis wordt de activiteit op NIET DEELGENOMEN gezet. Zie ook  het reglement

Lees meer... Terug

Volg Collage

Almeerse kunst en cultuur in beeld