Meld je aan voor de nieuwsbrief van Collage

toestemming

Aanbod en Service

SO

INLOGGEGEVENS KWIJT?

Klik op inloggen op de website en vraag nieuwe gegevens aan.

Als je  je wachtwoord verandert geef dit dan door aan vivian@collage-almere.nl

Lees meer... Terug

SO

INSCHRIJVEN OP AANBOD

Als je op de website geschikt aanbod hebt gevonden volg dan de volgende stappen:

 1. Neem contact op met de aanbieder en maak goede afspraken
 2. Log in met je schoolaccount
 3. Ga naar de gekozen activiteit en klik op DEELNEMEN
 4. Vul het formulier in conform de gemaakte afspraken
 5. Klik op VERZENDEN
 6. De school, de aanbieder en Collage ontvangen automatisch een mail van de afspraken
 7. Het afgesproken bedrag wordt automatisch met het schooltegoed verrekend
 8. In de bestelgeschiedenis staat de activiteit op BEVESTIGD

 

Lees meer... Terug

SO

ANNULEREN ACTIVITEIT

Wat als een activiteit geannuleerd moet worden?

 1. Neem contact op met de aanbieder en bespreek de annulering
 2. Log in met je schoolaccount
 3. Ga naar ACCOUNTOVERZICHT
 4. Ga naar BESTELGESCHIEDENIS en zoek de bewuste activiteit
 5. Klik deze open en kruis in het formulier annuleer activiteit aan
 6. Klik op VERZENDEN
 7. De school, de aanbieder en Collage ontvangen automatisch een mail van de annulering
 8. Het afgesproken bedrag wordt automatisch aan het schooltegoed toegevoegd
 9. In de bestelgeschiedenis staat de activiteit op GEANNULEERD

Lees meer... Terug

SO

ERFGOEDACTIVITEIT NIET OP WEBSITE?

Door Collage worden activiteiten vergoed die binnen onderstaand kader passen.

Cultureel erfgoed zijn de sporen uit het verleden van menselijke handelingen en gedragingen die we
als samenleving of als individu de moeite van het bewaren waard vinden. Dat kunnen zijn:
-    voorwerpen in musea
-    archeologische vondsten
-    archieven
-    monumenten
-    landschappen
En ook de daaraan verbonden
-    gebruiken
-    verhalen
-    tradities
-    gewoonten
Neem contact op met Collage via het maatvraagformulier als je een erfgoedactiviteit wilt doen die niet op deze website staat .
Alleen ná toestemming van Collage kan de activiteit verrekend worden met het schooltegoed

Lees meer... Terug

SO

NATUUR / TECHNIEK / MEDIA

Collage vergoedt géén natuur-, techniek- en mediaonderwijs of vieringen, tenzij


de lessen worden gegeven in het kader van kunst en cultuur of erfgoed. Dit aanbod kun je vinden op deze website.

Lees meer... Terug

SO

FILM- EN FOTOKOFFERS

Collage verhuurt film- en fotokoffers. Collage heeft 2 fotokoffers en

2 filmkoffers die te huur zijn voor een periode van maximum 3 weken à € 15,- per week.
Interesse: neem contact op met rob@collage-almere.nl.

Lees meer... Terug

SO

SCHOOLGEGEVENS VERANDEREN

Je schoolgegevens kun je zelf veranderen.

Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

 • Accountgegevens veranderen: ga met je muis op contactgegevens staan en klik op bewerk profiel en pas je contactgegevens aan.
 • Wachtwoord veranderen: ga met je muis op contactgegevens staan, klik op bewerk profiel, klik op inloggegevens en maak een nieuw wachtwoord aan.
 • Contactpersoon veranderen: ga met je muis op contactpersoon staan, klik op bewerk contactpersoon en pas je gegevens aan.

Lees meer... Terug

SO

PLANNEN EN BOEKEN

Eén van de uitgangspunten van Collage is te zorgen voor

continuïteit en kwaliteit. In de meeste gevallen zullen er geen vaste uitvoeringsdata bij  de activiteiten staan. De scholen kunnen dit aanbod bekijken en gaan vervolgens desgewenst in overleg met de adviseur om het aanbod plannen. Het zwaartepunt van die plan-gesprekken ligt in de regel vlak voor de zomervakantie en direct na de zomervakantie. Het VO heeft dan de roosters en de jaarplanning klaar. Het staat de scholen vrij om ook zélf contact te leggen met een aanbieder. VO-Scholen schrijven zich niet via de website van Collage in op activiteiten.

Lees meer... Terug

SO

AANBIEDER NIET OP WEBSITE?

Mocht je een aanbieder willen inhuren die niet op de website staat dan kan dat,

 1. Neem minimaal twee maanden van tevoren contact op met Collage, gebruik hiervoor het maatvraagformulier.
 2. Collage onderzoekt of deze aanbieder en het aanbod in aanmerking komt voor plaatsing op de website.

Als een aanbieder niet op de website geplaatst wil worden, maar éénmalig zijn diensten wil aanbieden, doe dan minimaal twee maanden van tevoren een aanvraag bij Collage. Gebruik hiervoor het maatvraagformulier.

Een aanbieder die niet geplaatst wil of kan worden op de website en die wel een activiteit
gaat uitvoeren op school:

 • De school dient een maatvraag in
  A.   De school bespreekt met de aanbieder dat hij 10% korting moet geven op de factuur i.v.m. administratiekosten of
  B.   Collage bespreekt dit met de aanbieder in het geval wij een aanbieder inschakelen die niet op de website staat.
 • De aanbieder stuurt de factuur, waarin de 10% korting is verwerkt, ALTIJD naar Collage
 • Collage betaalt de factuur
 • In de bestelgeschiedenis van de school staat het oorspronkelijke bedrag van 100%, dus zonder de korting.

In beide gevallen moet eerst vastgesteld worden of aan de voorwaarden voor betaling voldaan wordt!

Nooit eerst een aanbieder inhuren en dan pas een aanvraag doen!

Lees meer... Terug

SO

LEERLIJNEN

Er zijn en worden leerlijnen ontwikkeld in diverse disciplines

Definities van leerlijnen:

 • Leerlijnen zijn concretiseringen van leerplannen.
 • Een leerlijn is een opgebouwde lijn die cumulatief aangeeft wat leerlingen zich eigen maken en wanneer (wanneer ze onderdelen uit vakgebieden kennen en kunnen).
 • Een leerlijn kent diversiteit in en van de verschillende disciplines.
 • Een leerlijn geeft antwoord op onderwijsdoelen en heeft kwaliteit
 • Een leerlijn is dat wat we afspreken te doen van groep 1 t/m 8, geldend voor alle groepen.
 • Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel

Op de website van Collage staat op het moment één leerlijn vermeld: Kunst is dichterbij dan je denkt (KIDD) van de jeugdtheatergezelschap de BonteHond. Deze leerlijn betreft theater en beeldende kunst in Almere en gaat over de culturele omgeving van het kind.

Ook beschikbaar:

 • Mediaspoor: media-educatie, film en fotografie, digitale lessen, workshops
 • Cultuureducatiegroep Leiden: Werelderfgoed rondom thema’s als Ik en de wereld, Tijd, Kunst etc.
 • Digitale methodes kennen ook een opbouw in activiteiten en leerdoelen.  Op onze website vind je diverse voorbeelden per discipline.

In ontwikkeling:

 • Leerlijn van Almeers naar Werelderfgoed rond het thema museum. Bestaat o.a. uit digitale lessen, lesbrieven, workshops en museumbezoek (i.s.m. Cultuureducatiegroep Leiden).
 • Leerlijn muziek
 • Leerlijn poppenspel; drama, beeldend, sociale vaardigheden

Neem contact op met Collage voor informatie of advies. contactformulier

Lees meer... Terug

SO

VOOR- EN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

Collage vergoedt geen voor- en/of naschoolse activiteiten.

 

SO

GELUID, LICHT, PODIUM ETC. NODIG?

Soms heb je als school professionele apparatuur of meubilair nodig

voor een evenement zoals de eindmusical, een lustrum, een kunstdag, verjaardagen, Kerstmis…..
Collage Almere heeft met de Baljetgroep afspraken gemaakt over dienstverlening rondom facilitaire benodigdheden. Scholen die aangesloten zijn bij Collage, krijgen 10% korting op de huur van audio en videoapparatuur, verlichting, meubilair, podiumdelen etc.
Bovendien worden alle spullen gratis gebracht en gehaald.
De kosten kunnen niet worden verrekend met het leerlingentegoed!

Hoe regel je de verhuur en de korting? Ga naar: www.baljetgroepverhuur.nl en maak een account aan voor je school.
Je wordt in het menu vanzelf geleid naar de onderwijscategorie en de korting.
Heb je een maatvraag voor een evenement, dan is het beter om contact op te nemen met de Baljetgroep.
In overleg kom je tot een gepaste offerte.

Neem contact op met
Baljetgroep
De Huchtstraat 19
1327EB, Almere
036-5332834
webshop@baljetgroep.nl

Lees meer... Terug

SO

ORGANISATIE AANVRAGEN EN BUDGET IN SCHOOL

De coördinator heeft diverse mogelijkheden:


- Verdeel het budget in een 7/12 (januari-juli) en een 5/12 (augustus-december) deel.
- Als je budget wilt reserveren voor bijv. een schoolproject, haal je dat er eerst af en de rest verdeel je op basis van 7/12 en 5/12 deel.
- Geef elke groep of bouw budget op basis van het aantal leerlingen van de groep/bouw met de
  opdracht individueel of gezamenlijk activiteiten en/of voorstellingen te kiezen. Parallelgroepen   
  kunnen dezelfde activiteit kiezen.
- Leerkrachten of bouwcoördinatoren kunnen zelf contact leggen en afspraken maken met een   
  aanbieder. De afspraken worden genoteerd op het formulier keuzes activiteiten voor intern gebruik en doorgegeven aan de coördinator.
  Deze kan dan eenvoudig deze  activiteiten aanmelden op de website van Collage
- Als coördinator bewaak je het overzicht. Je kunt richting geven aan de keuzes o.a.
•    op basis van afspraken die de school heeft gemaakt
•    door aan te sluiten bij thema’s die worden behandeld.
•    door aan te sluiten op het beleidsplan

Lees meer... Terug

SO

WIJZIGEN ACTIVITEIT

Als gemaakte afspraken met een aanbieder moeten worden aangepast:

 1. Log in met je schoolaccount
 2. Ga naar ACCOUNTOVERZICHT
 3. Ga naar BESTELGESCHIEDENIS en zoek de bewuste activiteit
 4. Klik deze open en pas het formulier aan
 5. Klik op VERZENDEN
 6. De school, de aanbieder en Collage ontvangen automatisch een mail van de afspraken
 7. Het afgesproken bedrag wordt automatisch met het schooltegoed verrekend
 8. In de bestelgeschiedenis staat de activiteit op BEVESTIGD

Lees meer... Terug

SO

ACTIVITEIT NIET OP WEBSITE?

Wil je gebruik maken van een onbekende activiteit van een aanbieder die wél op de

webiste staat, gebruik dan het maatvraagformulier voor een aanvraag.

 1. Doe dit minimaal twee weken van tevoren.
 2. Alleen ná toestemming van Collage kan de activiteit verrekend worden met het schooltegoed.

Lees meer... Terug

SO

DIGITALE METHODES

Je kunt je met korting abonneren op een digitale methode


als je aangesloten bent bij Collage.
Bij sommige aanbieders kun je een proefabonnement aanvragen.
Op dit moment zijn er digitale methodes voor:

 • Beeldend: Laat Maar Zien
 • Literair: Laat Maar Lezen
 • Drama: Drama online en Dramaland
 • Muziek: Zingkikker en 123Zing

Neem contact op met Collage voor informatie of advies. contactformulier
Ook kun je een introductie op de digitale methode aanvragen voor je team: aanvraag teamtraining

Lees meer... Terug

SO

EEN VRAAG OP MAAT?

Heb je een vraag voor Collage, die verder gaat dan wat je op onze website kunt vinden?


Je hebt met je school een project rond een thema, er is een viering zoals een lustrum, er vindt in de omgeving van de school een evenement plaats waar de school in participeert, er moet een kunstwerk in de school komen…

Een vraag die maatwerk vereist kun je neerleggen bij Collage, wij adviseren je graag. De activiteiten die voortkomen uit deze maatvragen zijn niet kosteloos, maar kunnen uit het tegoed worden betaald, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen.  
Die voorwaarden zijn:

 • de activiteiten moeten door of met leerlingen worden uitgevoerd,
 • ze moeten passend zijn in het kader van het cultuurbeleid van de school en
 • ze mogen niet naschools plaatsvinden.

Neem contact op met Collage via dit  maatvraag/activiteiten-formulier

Lees meer... Terug

SO

VERBRUIKSMATERIALEN BEELDENDE LESSEN

Collage heeft afspraken met MIBA gemaakt over aankoop van verbruiksmaterialen

ten behoeve van cultuuronderwijs. Scholen die aangesloten zijn bij Collage krijgen standaard 25% korting op de aanschaf van verbruiksmateriaal. De korting wordt gegeven op de prijzen zoals vermeld op de website van MIBA. Denk hierbij aan materialen zoals gekleurd papier, verf, lijm, scharen,stiften, klei, etc. Neem contact op met MIBA en vgeef aan dat je een Collage-school bent. Gratis bezorging!

MIBA verhuurt ook geluidsinstallaties en verlichting voor je schoolevenement.

Materiaalkosten kunnen niet worden verrekend met het leerlingentegoed!

Contactgegevens:
MIBA
Bakkenzuigerstraat 68
1333 HA Almere
tel. 036-5363984
www.miba.nl

Lees meer... Terug

Volg Collage

Almeerse kunst en cultuur in beeld