Meld je aan voor de nieuwsbrief van Collage

toestemming

Volg Collage

 
 
 
 
 
 

Financiën

VO

CULTUURKAART BIJDRAGE € 5,-

Collage maakt de Cultuurkaart extra aantrekkelijk door er € 5,- extra aan toe te voegen. Hoe werkt dat?

 • Je legt zelf € 10,- in. Je ontvangt daarvoor een factuur van het CJP.
 • De  € 5,- van CA wordt automatisch toegevoegd aan de cultuurkaart.
 • Het ministerie van O,C&W doet er ook nog € 5,- bij.
 • Je hebt dan per leerling uiteindelijk € 20,- te besteden.

Lees meer... Terug

VO

NIET OPMAKEN CULUURKAARTTEGOED?

Als scholen hun tegoed op de cultuurkaart niet opmaken in een jaar dan volgt verrekening met Collage.

Als er bijvoorbeeld maar € 12,- is uitgegeven van de besteedbare € 20,- dan gaat de verrekening als volgt.

 • Als eerste krijgt Collage de € 5,- terug;
 • daarna OC&W € 3,-. 
 • De ingelegde € 10,- van de school wordt dus door het CJP altijd als eerste aangesproken, daarna het ingelegde bedrag van OC&W en als laatste de ingelegde € 5,- van Collage.

Lees meer... Terug

VO

RECHTSTREEKS BETALEN AANBIEDERS

Als een school niet wil betalen via Collage......
 • Een aanbieder (die cultuurkaartacceptant is) maakt een weborder aan bij het CJP;
 • De school krijgt daarvan bericht van het CJP en moet dit accorderen;
 • Na accordering wordt het verschuldigde bedrag van de cultuurkaart afgeschreven en gestort op de rekening van de aanbieder.

 

Lees meer... Terug

VO

CULTUURKAARTGELD OP?

Wanneer je tegoed ontoereikend is, of als je hebt aangegeven niet via een weborder te willen betalen, dan ontvangt de school

een separate factuur van Collage of van de aanbieder.

Geef bij het boeken altijd aan hoe je wilt betalen (rechtstreeks aan de aanbieder of via een weborder). Gebruik hiervoor: aanmeldformulier activiteiten.

Lees meer... Terug

VO

GELD IN DEPOT ZETTEN?

Budget dat de school niet opmaakt, kan alleen in depot gezet worden voor activiteiten die in een lopend kalenderjaar(!)plaatsvinden.
•    Als je geld in depot wilt zetten dan moet daar een daadwerkelijke boeking (een contract) tegenover staan.
•    Vóórdat het geld in depot wordt gezet moet hiervan een bevestiging per mail of een contract in het bezit zijn van Collage.
•    Communiceer e.e.a. altijd goed vóóraf met Collage met silvia@collage-almere.nl.

Lees meer... Terug

VO

BETALEN VIA COLLAGE

Hoe werkt het als een school een betaling via Collage wil laten lopen?

 

 

 

 • Geef je Cultuurkaartnummer door aan Collage.
 • De aanbieder stuurt de rekening naar Collage.
 • Collage maakt een weborder voor dit bedrag aan voor de desbetreffende school waar de activiteit heeft plaatsgevonden.
 • De school moet dit accorderen.
 • Na accordering maakt het CJP dit bedrag over op de rekening van Collage.
 • Collage maakt het bedrag over op rekening van de aanbieder.

N.B. aangezien Collage over alle factuurbedragen 5% af moet dragen aan het CJP dringen wij er sterk op aan dat scholen de facturen rechtstreeks verrekenen met de aanbieders. De meeste aanbieders zijn zelf ook cultuurkaartacceptant.

 

Lees meer... Terug

VO

WÉL BETALEN VIA COLLAGE-WEBORDER

Als de school aanbod bestelt buiten Collage om én....

 

 • de aanbieder géén cultuurkaartacceptant is én
 • de school wél via een weborder wil betalen én
 • de aanbieder zijn factuur graag via Collage laat lopen dan kan dat eventueel alléén na overleg vooraf.

Overleg dit altijd met Collage minimaal drie weken vóórdat de activiteit plaatsvindt middels dit aanmeldformulier.  Als de school verzuimt dit te doen, zal Collage de factuur (waar voor Collage kosten aan zijn verbonden) niet betalen en dit dus ook niet verrekenen middels een weborder. 

Lees meer... Terug

VO

WIE BETAALT WAT?

De kosten van uitkoopsommen van voorstellingen en activiteiten worden volledig door de school betaald.
 • Alle voorstellingen of workshops worden in principe door de school rechtstreeks aan de aanbieder betaald (die zelf een weborder aanmaakt voor de school).
 • Eventueel kunnen facturen (alléén na overleg vóóraf) ook door Collage worden betaald aan de aanbieder.
 • Veelal verrekent Collage dit bedrag via een CJP weborder met de school. Echter, dit kost Collage 5% van het gefactureerde bedrag. Vandaar dat wij prefereren dat de aanbieder zélf weborders aanmaakt.
 • Als een school activiteiten organiseert en bestelt zónder inmenging van Collage dan regelt de school in de regel ook zélf de betalingen met de aanbieder.
 • Neem in geval van twijfel over contracten en betalingen altijd vóóraf contact op met Collage via silvia@collage-almere.nl.

Lees meer... Terug

VO

KOSTEN ZAALHUUR

Collage heeft goede contacten met de diverse podia in Almere (KAF, de Glasbak, de Nieuwe Zaal, Corrosia) en snel zicht op beschikbaarheid van zalen.

 

Met deze podia zijn goede prijsafspraken gemaakt voor schoolvoorstellingen.
Scholen die via Collage zalen in Almere reserveren krijgen van Collage een kleine korting op de zaalhuur. Voor vragen bel of mail: Collage.

 

Lees meer... Terug

Volg Collage

Almeerse kunst en cultuur in beeld