slide1 slide2 slide3 slide4

Financiën

VO

CULTUURKAART BIJDRAGE € 5,-

Collage maakt de Cultuurkaart extra aantrekkelijk door er € 5,- extra

aan toe te voegen. Hoe werkt dat?

 • Je legt zelf € 10,- in. Je ontvangt daarvoor een factuur van het CJP.
 • De  € 5,- van CA wordt automatisch toegevoegd aan de cultuurkaart.
 • Het ministerie van O,C&W doet er ook nog € 5,- bij.
 • Je hebt dan per leerling uiteindelijk € 20,- te besteden.

 • Wanneer je een voorstelling of activiteit via Collage boekt en wilt betalen middels de cultuurkaart gaat de factuur van de aanbieder automatisch naar Collage en hoef je zelf niets te doen. Je krijgt dan vanzelf melding van een weborder vanuit het CJP.
 • Collage stuurt de scholen géén contracten van aanbieders/impresariaten meer. De ervaring leert dat alle afspraken ook al per mail zijn vastgelegd. Deze afspraken zijn derhalve bindend.
 • Wanneer je tegoed ontoereikend is, of hebt aangegeven niet middels een weborder te willen betalen, dan ontvangt de school een separate factuur van Collage of een aanbieder. Geef bij het boeken altijd aan hoe je wilt betalen (rechtstreeks aan de aanbieder of middels een weborder). Gebruik hiervoor: aanmeldformulier activiteiten.

Lees meer... Terug

VO

GELD IN DEPOT ZETTEN?

In tegenstelling tot voorgaande jaren is het alléén nog mogelijk geld,

dat de school niet opmaakt, in depot te zetten voor activiteiten die in een lopend kalenderjaar(!) plaatsvinden.

•    De school kan géén geld meer in depot zetten voor activiteiten die in een erop volgend kalenderjaar plaatsvinden!
•    Als je geld in depot wilt zetten dan moet daar een daadwerkelijke boeking (een contract) tegenover staan.
•    Vóórdat het geld in depot wordt gezet moet hiervan een bevestiging per mail of een contract in het bezit zijn van Collage.
•    Communiceer e.e.a. altijd goed vóóraf met Collage!

Lees meer... Terug

VO

NIET OPMAKEN CULUURKAARTTEGOED?

Als scholen hun tegoed op de cultuurkaart niet opmaken in een jaar dan volgt

verrekening met Collage. Als er bijvoorbeeld maar € 12,- is uitgegeven van de besteedbare € 20,- dan gaat de verrekening als volgt.

 • Als eerste krijgt Collage de € 5,- terug;
 • daarna OC&W € 3,-. 
 • De ingelegde € 10,- van de school wordt dus door het CJP altijd als eerste aangesproken, daarna het ingelegde bedrag van OC&W en als laatste de ingelegde € 5,- van Collage.

Lees meer... Terug

VO

HOE BETALEN? WAT BETALEN?

De kosten van uitkoopsommen van voorstellingen en activiteiten worden volledig

door de school betaald.

Aangezien de uitkoopsommen van door Collage geregelde voorstellingen door Collage betaald worden heeft Collage de groepen ook onder contract en zorgt voor betaling aan de aanbieder. Veelal verrekent Collage dit bedrag via een CJP weborder met de school. Als een school activiteiten organiseert en bestelt buiten Collage om dan regelt de school in de regel ook zélf de betalingen met de aanbieder. Collage wil daar niet tussen zitten. Neem in geval van twijfel over contracten en betalingen vóóraf contact op met Collage. Wij helpen je graag verder.

Lees meer... Terug

VO

NIET BETALEN VIA COLLAGE

Als een school niet wil betalen via Collage......

 • Een aanbieder (die cultuurkaartacceptant is) maakt een weborder aan bij het CJP;
 • De school krijgt daarvan bericht van het CJP en moet dit accorderen;
 • Na accordering wordt het verschuldigde bedrag van de cultuurkaart afgeschreven en gestort op de rekening van de aanbieder.

Belangrijk: Het CJP beheert deze gelden. Collage kan daar geen invloed op uitoefenen.

Lees meer... Terug

VO

VERVOER VO - OPTIE 1 zie ook: optie 2!!

Collage heeft gunstige prijsafspraken gemaakt met busvervoerder Connexxion.

Er is een aantal standaardtarieven vastgesteld. Lees verder voor meer informatie. Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op retourreizen en zijn inclusief BTW. De kilometers hieronder genoemd zijn de enkele afstanden tot aan de bestemming.

Binnen Almere € 190,80  (max. 44 personen per bus) opmerking zie*
Tot 35 kilometer € 318,00  (max. 50 personen per bus)
Amsterdam € 344,50  (max. 50 personen per bus)
Tot en met 50 kilometer € 455,80  (max. 50 personen per bus)
Tot en met 75 kilometer € 530,00  (max. 50 personen per bus)
Tot en met 100 kilometer € 561,80  (max. 50 personen per bus)

*Er kan (binnen Almere!) alléén gereisd worden tussen 08:45 uur (vertrek school) en 15:00 uur (aankomst op school).

 • Neem altijd contact op met Connexxion om data en tijden af te spreken.
 • Als dat is bevestigd door Connexxion (zij sturen de offerte naar school) is de afspraak definitief.
 • Connexxion stuurt de factuur naar de school waarmee de overeenkomst is afgesloten.
 • De school betaalt de factuur aan Connexion.
 • Kosteloos annuleren kan tot 12:00 uur een dag van tevoren.
 • Verrekening via Collage (middels de Cultuurkaart CJP) is niet mogelijk! Vervoer mag (nog) niet worden betaald met de Cultuurkaart.


De ASG en Prisma hebben contracten met

De school is daarmee verzekerd van betrouwbaar en veilig vervoer voor een goede prijs. De scholen van de andere denominaties kunnen ook offertes opvragen bij www.huureenbus.nl

TIP: bekijk ook de prijzen die staan bij Vervoer optie 2 en bereken wat voor jouw school het meest gunstige tarief is.

Lees meer... Terug

VO

ZELF BOEKEN, WÉL BETALEN VIA WEBORDER

Als de school aanbod bestelt buiten Collage om én....

 • de aanbieder géén cultuurkaartacceptant is én
 • de school wél via een weborder wil betalen én
 • de aanbieder zijn factuur graag via Collage laat lopen dan kan dat; echter:

Meld dit altijd aan Collage minimaal drie weken vóórdat de activiteit plaatsvindt middels dit aanmeldformulier. Wij willen op voorhand weten waar we aan toe zijn. Als de school verzuimt dit te doen, zal Collage de factuur (waar voor Collage kosten aan zijn verbonden) niet betalen en dit dus ook niet verrekenen middels een weborder. 

Lees meer... Terug

VO

WÉL BETALEN VIA COLLAGE

VO-scholen kopen voorstellingen/workshops etc. in die ze vanuit hun tegoed

bij het CJP kunnen betalen. Hoe werkt dat als een school dit via Collage wil laten lopen?

 • Geef je Cultuurkaartnummer door aan Collage. Zonder dit nummer kunnen wij niets voor je doen.
 • De aanbieder stuurt dan de rekening naar Collage.
 • Collage maakt een weborder voor dit bedrag aan voor de desbetreffende school waar de activiteit heeft plaatsgevonden.
 • De school moet dit accorderen.
 • Na accordering maakt het CJP dit bedrag over op de rekening van.
 • Collage maakt het bedrag over op rekening van de aanbieder.

N.B. aangezien Collage over alle factuurbedragen 5% af moet dragen aan het CJP dringen wij er sterk op aan dat scholen de facturen rechtstreeks verrekenen met de aanbieders. De meeste aanbieders zijn zelf namelijk ook cultuurkaartacceptant.

 

Lees meer... Terug

VO

VERVOER VO - OPTIE 2 zie ook: optie 1!!

SCHOOLTOER: een reisproduct van CJP, NS en GVB.

 

Vorig jaar hebben NS, GVB en CJP een nieuw product geïntroduceerd: Schooltoer. Hiermee reizen docenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs die zijn angesloten bij de CJP Cultuurkaart, duurzaam en met een fikse korting in de daluren met NS. Of in het hele netwerk van GVB Amsterdam.
Voor meer informatie klik hier voor de website van het CJP. De informatie staat ook in dit document.

TIP: bekijk ook de prijzen die staan bij Vervoer optie 1 en bereken wat voor jouw school het meest gunstige tarief is.

Lees meer... Terug