Almere-Haven kiest voor kansen

26 januari 2023

Rijke schooldagObs De Klaverweide is een van de acht scholen in Almere­-Haven die binnen het programma School en Omgeving werk gaan maken van naschools aanbod. Hiervoor bouwt de school voort op eerder opgedane contacten en ervaringen binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Tekst: Bea Ros

Afgelopen voorjaar, nog voordat de aanvraag binnen het programma School en Omgeving officieel gehonoreerd was, hebben ze in Almere-Haven al de koppen bij elkaar gestoken. Op initiatief van ge­meentelijk kwartiermaker Noor Waardijk konden alle scholen uit dit stadsdeel, zeven basisscholen en één va-school, kennismaken met aanbieders, zoals instellingen voor cultuur, sport en jongerenwerk.

Dat voelde meteen al goed, vertelt Linda Dagloonder, directeur van obs De Klaverweide. 'Ik weet nu bij wie ik kan aankloppen.' Silvia Servais senior adviseur bij centrum voor cultuuronderwijs Collage, vult aan: 'We hebben een open coalitie gevormd. Er kunnen zich altijd meer aanbieders aansluiten.'

Talenten

De Klaverweide neemt al jaren aanbod af van Collage. Zo levert het centrum gast­docenten die in blokken van zes tot acht weken lesgeven in onder meer muziek, drama, multimedia en techniek. Dit verlicht de werkdruk voor leerkrachten, maar vooral kan de school leerlingen zo iets extra's meegeven. 'Wij vinden het belangrijk dat leerlingen de kans krijgen om op meer gebieden hun talent te ontwikkelen. Niet alleen in rekenen en taal, maar ook in cultuur. Zo ontdekken ze waar ze in kunnen uitblinken.'

Om dezelfde reden doet de school mee aan het landelijke programma Cultuur­educatie met Kwaliteit (CmK). Collage en collega-instelling BonteHond verzorgen hiervoor het aanbod, zoals de leerlijn Kunst Is Dichterbij Dan je Denkt, waarbij leerlingen van groep 1 tot en met 8 kennismaken met alle kunstdisciplines. Verder ondersteunt Collage scholen met het formuleren van een cultuurbeleidsplan, om zo cultuur een vaste plek binnen de school te geven. 'Leerlingen leren zo dat cultuur erbij hoort', vertelt Dagloonder. 'Dat kun je scharen onder burgerschap: je moet weten wat er te koop is in de wereld en wat er bij jou past.'

Juist voor de kinderen en jongeren in Almere-Haven is dat belangrijk, benadrukt de directeur. 'Lang niet iedereen krijgt van huis uit een rijke bagage mee. Veel van onze leerlingen komen nooit in aanraking met bijvoorbeeld theater of iemand die djembés bespeelt. Als school proberen we dat te compenseren en iedereen kansen te geven. Want als je niet weet dat iets bestaat, hoe kun je je er dan in ontwikkelen?'

Laagdrempelig

Kansengelijkheid is ook de achterliggende gedachte van het dit schooljaar gestarte programma School en Omgeving. Dit sluit mooi aan bij CmK. 'We willen prachtig naschools aanbod binnenhalen, met lijntjes naar ons binnenschoolse programma', zegt Dagloonder. Ook Servais hoopt door het nieuwe programma de band tussen binnen- en buitenschools te versterken. 'Binnenschools maken kinderen kennis met diverse disciplines, naschools kun je dan de diepte in gaan.'

Dagloonder vindt het een groot voordeel dat de kunstvakdocenten de school al kennen en omgekeerd kennen leerlingen hen ook. 'Dat zorgt voor vertrouwdheid.' En dat is belangrijk: om leerlingen warm te maken voor het naschoolse aanbod moet dit laagdrempelig zijn. 'Zonder ingewikkelde websites waar je je moet aanmelden', zegt Servais, 'geen paarse krokodil waarbij ouders van loket naar loket worden gestuurd en veel papierwerk moeten doen alvorens hun kind ergens aan mee kan doen.'

Bij voorkeur vinden de activiteiten plaats binnen school. Dagloonder: 'Veel ouders zeggen: ik wil niet dat mijn kind de Dreef {drukke weg in Almere, red.) oversteekt. Dus moet je zoeken naar een veilige omgeving en dat is voor hen de school.' Dat maakt het ook gemakkelijker om ouders te attenderen op de naschoolse activiteiten. 'Je kunt bij wijze van spreken op het schoolplein tegen hen zeggen: we hebben vanmiddag techniekgroep, het zou leuk zijn als uw kind daaraan meedoet.'

Taalrijk

Taal wordt in Almere-Haven de rode draad binnen hun School en Omgeving­programma. Via de activiteiten kunnen kinderen en jongeren hun blik verbreden en daarmee hun woordenschat uitbreiden. Door dingen te beleven en er samen over te praten veroveren ze al doende steeds meer woorden. 'Die taal nemen ze ook weer mee de school in en zo versterken binnen- en buitenschools elkaar', aldus Dagloonder.

Op dit moment is de directeur druk bezig het naschools aanbod samen te stellen in overleg met diverse partners. Samen met een jongerenorganisatie heeft ze na de herfstvakantie al sport op het programma staan. Elke donderdagmiddag kunnen leerlingen uit de bovenbouw inlopen en meedoen.

Verder staat streetdance op haar verlang­lijstje. 'Nu hangen veel jongens vaak rond op het schoolplein en in de wijk en leidt dat soms tot rottigheid. Ik zou voor hen graag iets actiefs willen: begeleid na school lekker bezig zijn.'

Servais noteert het meteen. Ze is met alle directeuren in gesprek om maatwerk te kunnen leveren. 'Want het aanbod moet passen bij de school en de leerlingen.' Dat vindt ze ook het mooie van het nieuwe programma: 'Je gaat samen dingen onder­nemen en de samenwerking intensiveren. Zo kunnen we nog meer voor kinderen betekenen.'

 

Ros, B. (2023, december). Almere-Haven kiest voor kansen. Topic "Een rijke schoolddag", onderwijsspecial bij Kader2022/2023-04, pag 6-7