Over ons

Het begin

Het beginIn 2013 is Collage gestart in opdracht van de Gemeente Almere en met steun van alle schoolbesturen in Almere. Collage is ontstaan vanuit het belang van de ontwikkeling van culturele basisvaardigheden van kinderen. Collage werkt sinds 2013 onverminderd aan de verankering van cultuuronderwijs op de scholen in Almere.

Kort voor de oprichting van Collage in 2013 werd vanuit de overheid Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) gelanceerd. Vanaf de oprichting heeft Collage zich gecommitteerd aan de doelstellingen uit die landelijke regeling.

De aanpak van Collage is sinds de oprich­ting gestoeld op drie pijlers: advies, aan­bod en deskundigheidsbevordering.

Advies

AdviesDe adviseurs van Collage ondersteunen scholen in het primair en speciaal onder­wijs bij het inrichten van hun cultuuron­derwijs, bij het opstellen van cultuurbe­leidsplannen en de uitvoering daarvan. We geven advies op maat en zijn de verbinder tussen de vraag van de school en het aanbod. We stimuleren scholen hun cultuuronderwijs breed in te vullen met aandacht voor alle disciplines en zowel actief als receptief aanbod.

Scholen stellen specifieke (maat)vragen. De Collage-adviseurs zoeken samen met de scholen geschikt aanbod waarbij er rekening wordt gehouden met de visie een ambities van de school.

Dien een maatvraag in

Advies VOOok binnen het VO leggen de adviseurs verbinding tussen aanbieders en scholen. Er worden adviezen gegeven op inhoudelijk en artistiek gebied. Op basis van onze eigen inzichten en expertise wordt vanuit de vraag van de scholen samen met aanbieders nieuw aanbod gecreëerd. Maatwerk is hier de sleutel tot het bereiken van alle leerlingen in het VO.
De adviseurs van Collage volgen alle trends en ontwikkelingen en zijn aangesloten bij landelijke en provinciale platforms en netwerken.

Het tekort aan onderwijspersoneel heeft een nieuwe vorm van advisering doen ontstaan: Collage Lerarentekort (voorheen 112). Hiermee verlicht Collage de werkdruk door gekwalificeerde docenten in te zetten die kunstvaklessen geven.

 Lees meer over Collage Lerarentekort

Aanbod

AanbodDe aanbieders op deze website zijn gescreend op pedagogische, didactische en vakinhoudelijke kwaliteiten. Het aanbod dat zij plaatsen bestaat onder andere uit workshops, museumbezoeken, voorstellingen en projecten en vindt plaats op school of op locatie. In veel gevallen is dit aan­bod flexibel en passen aanbieders het indien mogelijk aan op de wensen van de school. Aanbieders ontwikkelen hun aanbod op artistiek en inhoudelijk gebied, waar nodig met hulp en advies van Collage

Bekijk het aanbod

Met Collagevoorstellingen krijgen basisscholen de mogelijkheid om naar het theater te gaan. Collage scout voorstellingen, sluit contracten af, regelt zalen en techniek en roostert de leerlingen en scholen zo optimaal mogelijk. Hierdoor, en door een extra bijdrage van Collage, wordt theaterbezoek laagdrempelig en betaalbaar voor scholen.

Ook in het voortgezet onderwijs draagt Collage bij in de zaalhuur en wordt er geadviseerd aan en geselecteerd met de school.

Bekijk de Collagevoorstellingen

Deskundigheidsbevordering

DeskundigheidsbevorderingOm scholen te ondersteunen in het (vorm)geven van cultuuronderwijs, biedt Collage deskundigheidsbevordering aan via de Collage Academie. Ieder jaar wordt er een programma aan trainingen samengesteld waaraan leerkrachten kunnen deelnemen. Dit programma bestaat uit structureel terugkerende trainingen en trainingen die inspringen op actuele behoeftes (de pop-up Academie). Daarnaast bieden we activiteiten aan ter inspiratie, zoals de avondvoorstellingen in een Almeers theater waar leerkrachten zich gratis voor kunnen inschrijven.

Naast trainingen en workshops organiseert Collage netwerkbijeenkomsten voor aanbieders en/of scholen. In deze bijeenkomsten worden onder andere trends en ontwikkelingen gedeeld en connecties gelegd.

Ga naar de Collage Academie

Partners

Collage werkt samen met vele partners in Almere en daarbuiten.

Medewerkers

Collage heeft acht medewerkers in dienst met jarenlange ervaring in het onderwijs en in de kunsten. De Collageadviseurs spreken zowel de taal van de scholen als van de culturele instellingen en aanbie­ders.

Even voorstellen:

BertinaBertina

Opleidingen

 • Pedagogische Academie
 • Hogeschool Voor de Kunsten Amsterdam, beeldende vorming (specialisatie textiel)
 • Hogeschool Helicon (Vrije School) verdiepingsjaar beeldende vorming
 • ICC-trainer LKCA

Ervaring

Bertina heeft ruim 30 jaar lesgevende ervaring binnen het onderwijs (PABO, het PO, SO, VO) en daarbuiten. Aan kleuters, volwassenen en werkelijk alles wat daar tussen zit.  Daarnaast vele workshops en masterclasses in het onderwijs (aan directies en hele teams), maar ook voor vele groepen buiten het onderwijs. Die geeft zij op locatie of in haar atelier. Want naast de mooie job bij Collage is Bertina autonoom beeldend kunstenaar en ondernemer met een eigen atelier op Steiger 206 in Almere.

Ze ontwikkelt vele kunstprojecten in het onderwijs (op maat, klein, groot, enorm groot…) en als kunstenaar was zij de drijvende kracht achter ‘Shades of Nature’, het paviljoen voor de Almeerse Wolunie op de Floriade in Almere. Zowel het ontwerp als de uitvoering hiervan waren van haar hand! Niet te stuiten die Bertina!

Werkzaamheden bij Collage

Adviseur PO/VO, beeldend, maatvragen, lerarentekort, docententrainingen

Mailen Bellen


Christel

OpleidingenChristel

 • Conservatorium Tilburg, Docent Muziek
 • Universiteit Utrecht Master Muziekwetenschap, kunstbeleid en –management
 • ICC trainer LKCA

Ervaring

Na haar studies heeft Christel als productieleider gewerkt voor het bekende Internationaal Franz Liszt Piano concours. Daarnaast was zij dit ook bij het gerenommeerde orkest Combattimento Consort Amsterdam.

Voordat Christel bij Collage kwam werken heeft zij jaren gewerkt als adviseur, programmamaker, ICC-trainer en aanjager van de Impuls Muziekonderwijs bij het Utrechts Centrum voor de Kunsten.

Haar jarenlange ervaring als projectleider voor Cultuur met Kwaliteit voor Muziek- en Dansschool Amstelveen en kunstencentrum Globe in Hilversum kwam zeer goed van pas en nam zij mee naar Collage. De denker én het geweten van Collage, die Christel!

Werkzaamheden bij Collage

Senior-Adviseur PO, cultuurbeleid, deskundigheidsbevordering, ICC trainer, projectleider CMK

Mailen Bellen


Christin

OpleidingenChristin

 • ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Zwolle (Fine Art and Education)
  • Thesis: Cultureel erfgoed en identiteitsvorming
 • Universiteit Utrecht Master Kunstgeschiedenis Moderne en Hedendaagse Kunst
  • Thesis: De Grande Odalisque in de diaspora

  • Masterthesis: Assyrië is van iedereen, behalve van de Assyriërs

Ervaring

Kunst en onderwijs zit in het bloed van Christin. Zij werkt al jaren als autonoom beeldend kunstenaar in haar eigen atelier in Amsterdam. Haar kennis en inzichten vanuit haar studies en werk kon zij goed gebruiken in haar werk als rondleider in het Stedelijk Museum Amsterdam en als docent tekenen, handvaardigheid en kunstgeschiedenis in het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo) in Almere en Haarlem. Daarnaast werkte Christin mee aan diverse kunstprojecten voor studenten én vluchtelingen in AZC’s in Harderwijk, Zwolle en Kampen en was zij (gast)docent bij het Utrechts Centrum voor de Kunsten. Als klap op de vuurpijl heeft zij ook nog enige tijd als leerkracht gewerkt in het primair onderwijs. Een kunstzinnige duizendpoot dus!

Werkzaamheden bij Collage

Adviseur PO/VO, beeldend, musea, erfgoed, maatwerk VO

Mailen Bellen


Pia

OpleidingenPia

 • Pedagogische Academie
 • Academie voor Lichte Muziek - Zang
 • Public Relations - NGPR  A
 • Beeldcoach - Windesheim

Ervaring

Pia is bij Collage dé specialist van het speciaal onderwijs. Na haar tijd als leerkracht in het primair onderwijs maakte zij na zo’n 18 jaar de stap naar het speciaal basisonderwijs. Daar gaf ze jarenlang muziekles. Nog niet zo lang geleden rondde zij met succes de opleiding Beeldcoach af. Al haar onderwijservaring gebruikt zij nu bij de coaching en begeleiding van (nieuwe) leerkrachten in het primair onderwijs.

In Almere stond Pia aan de wieg van Playing for Succes Cultuur dat zij heeft helpen opzetten.

Met veel plezier en betrokkenheid programmeert Pia het cultuurprogramma voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen. In haar vrije tijd zingt Pia de sterren van de hemel als leadzangeres in diverse bands. Pia is een echte verbinder!

Werkzaamheden bij Collage

(V)SO, muziek (SO), film, pr, organisatie van bijeenkomsten en o.a. het Muziekmenu

Mailen Bellen


Renée

OpleidingenRenée

 • PABO Amsterdam
 • Conservatorium Utrecht - Docent (school)muziek
 • ICC trainer LKCA

Ervaring

Renée heeft jarenlang gewerkt als vakleerkracht muziek op diverse basisscholen. Ook is zij met veel plezier koordirigent geweest van koren in en buiten Almere.

Ook AMV-lessen op de muziekschool en aan huis hoorden bij haar werkzaamheden. Na haar werk als muziekconsulent op het CKV is Renée gedurende een periode van 17 jaar ‘gewoon’ leerkracht basisonderwijs geweest. Daar was zij naast leerkracht ook ICC ‘er en heeft zij enige tijd in het NEO-onderwijs lesgegeven. Sinds 2018 werkt Renée als muziekadviseur bij Collage.

Naast haar werk zingt Renée haar hele leven al in (semi professionele) koren en speelt ze klarinet in diverse orkesten in binnen- en buitenland. Een muzikaal onderwijsdier dus!

Werkzaamheden bij Collage

Adviseur PO, muziek, lerarentekort, docententrainingen

Mailen Bellen


Silvia

OpleidingenSilvia

 • Fontys Hogescholen voor de kunsten: dansacademie  (specialisatie Musicaltheater)

 • HBO Hotel en Eventmanagement

Ervaring

Als er iemand binnen Collage is met een groot musicalhart dan is het Silvia. Zij was danseres/zangeres in musicals als Beauty & the Beast,  Kuifje, the King and I. Ze maakte deel uit van vele musicalensembles en was menigmaal understudy (vervanger) van hoofdrolspelers. Silvia danste o.a. bij Joop van den Ende theaterproducties, Stage Entertainment, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, de Nationale Opera en Ballet, Opus One en De Graaf & Cornelissen.

Naast haar werk als danseres in musicals werkte zij als dansdocent in het voortgezet onderwijs en in Almere bij het CKV/de Kunstlinie, Chantal’s Danscentrum en bij Stichting jeugd Musicaltheater Amsterdam. De danslessen bij het CKV/de Kunstlinie combineerde zij met het werk als dansconsulent en consulent VO bij dezelfde instelling. Ook was zij daar jarenlang coördinator Dans, Theater & Musical.

Silvia runt een eigen bedrijf: SIL Producties; verantwoordelijk voor de artistieke vormgeving  en productie van diverse festivals (o.a. bij Stad en Natuur). Ook werkt zij als choreografe mee aan producties van theatergroep Suburbia uit Almere. Van vele (dans)markten thuis dus!

Werkzaamheden bij Collage

Directeur-bestuurder

Mailen Bellen


Tessa

OpleidingenTessa

 • PABO - Bachelor of Education (B.Ed.), Elementary Education and Teaching
  • Specialisatie bovenbouw

Ervaring

Na haar PABO-studie heeft Tessa jarenlang als leerkracht gewerkt in het Almeerse basisonderwijs. Zij kent alle ins en outs van het onderwijs als geen ander van binnenuit! Haar teken- en ontwerptalenten én ict-kennis en -kunde leidden ertoe dat ze in haar onderwijstijd een eigen bedrijfje is gestart. Tessa is ook freelance vormgeefster en illustrator en kan als geen ander overweg met computerprogramma’s als Adobe Photoshop, Illustrator en InDesign. Laat ontwerpen maar aan Tessa over! Daarnaast weet Tessa veel over programmeren en websites. Waar zou Collage zonder Tessa zijn?

Werkzaamheden bij Collage

(financiële)administratie, ontwerpen voor evenementen en bijeenkomsten, beheer website en vormgeving op vele gebieden

Mailen Bellen