Over ons

Collage wordt mede mogelijk gemaakt doorCollage is een onafhankelijke organisatie die sinds 2013 in opdracht van de Gemeente en met steun van alle schoolbesturen in Almere, uitvoering geeft aan het kunst- en cultuuronderwijs in Almere. Het gemeenschappelijke doel is zorgen voor kwalitatief goed aanbod voor de scholen, deskundigheidsbevordering van leerkrachten en het op schoolniveau inrichten van doorlopende leerlijnen. Collage neemt een centrale, verbindende positie in binnen de Almeerse culturele infrastructuur. De organisatie verbindt lokale en regionale culturele aanbieders met Almeerse scholen in primair, voorgezet en speciaal onderwijs. Hiernaast onderhoudt Collage innige relaties met onder andere de gemeente, schoolbesturen en een groot aantal lokale en regionale partijen. Goed cultuuronderwijs is van belang voor de stad als geheel. Het houdt haar aantrekkelijk voor iedereen die de brede ontwikkeling van kinderen een warm hart toedraagt. Collage ziet in de signalen uit onderwijs, kunstsector en politiek de bevestiging en onderbouwing van de unieke betekenis van kwalitatief hoogwaardig kunst- en cultuuronderwijs.

Collage - over ons - vooorstellingenDe adviseurs van Collage ondersteunen scholen in het primair en speciaal onderwijs bij het inrichten van hun cultuuronderwijs, bij het opstellen van cultuurbeleidsplannen en de uitvoering daarvan. Dat doen we vanuit de visie van de school op cultuuronderwijs en vanuit onze ambitie om scholen zelf de regie te laten nemen. We geven advies op maat bij de invulling van het programma voor cultuuronderwijs en zijn daarin de verbinder tussen de vraag van de school en het aanbod. We stimuleren scholen hun cultuuronderwijs breed in te vullen met aandacht voor alle disciplines en zowel actief aanbod, zoals workshops, als receptief aanbod, zoals het bezoek aan musea en voorstellingen in hun programma op te nemen.

Veelvuldig stellen scholen specifieke (maat)vragen. De Collage-adviseurs zoeken samen met de scholen geschikt aan-bod en/of stemmen dit met aanbieders en scholen af. De afstemming houdt onder andere in dat er gekeken wordt naar thema’s die spelen binnen de scholen in de uitvoeringsperiode, naar de visie van de school op cultuuronderwijs en naar de ambities van de school. Ook in het voortgezet onderwijs leggen de adviseurs verbinding tussen aanbieders en de scholen en geven ze adviezen op artistiek en inhoudelijk gebied. Op basis van onze eigen inzichten en expertise wordt vanuit de vraag van de scholen samen met aanbieders nieuw aanbod gecreëerd. Maatwerk is hier de sleutel tot het bereiken van alle leerlingen in het VO. Dit leidt jaarlijks tot grote aantallen workshops, voorstellingen en veel programma’s op maat. Activiteiten die zowel op school als op locatie in Almere (o.a. de Nieuwe Bibliotheek, KAF, Corrosia, de Glasbak) of daarbuiten plaatsvinden.

Collage - over ons - aanbiedersOp deze website is een gestructureerd en breed aanbod in alle kunstdisciplines te vinden voor de scholen. De aanbieders op de website zijn door Collage gescreend op pedagogische, didactische en vakinhoudelijke kwaliteiten. Elke onderwijssoort (PO, VO en SO) kan op de website activiteiten vinden die passen bij de vraag en behoefte van de school. In veel gevallen is dit aanbod flexibel en passen aanbieders het waar mogelijk aan op de wensen van de school. Het aanbod bestaat o.a. uit workshops op school of op locatie, museumbezoeken, voorstellingen op school of in theater, één- of meerdaagse projecten, cultureel erfgoed (o.a. Erfgoedhuis Almere, landschapskunst, architectuur). Collage helpt aanbieders met de artistieke en inhoudelijke ontwikkeling van hun aanbod, met als doel dit aanbod beter te laten aansluiten op de behoefte van scholen. We helpen ze om van een aanbod-gestuurde tot een vraag-gestuurde aanpak te komen, gericht op inbreng, in plaats van het louter afzetten van producten en activiteiten.

Ons team

Paul Macco - Directeur
Paul Macco
Directeur
Bertina Slettenhaar - Adviseur
Bertina Slettenhaar
Adviseur
Renée Weder - Adviseur
Renée Weder
Adviseur
Silvia Servais - Senior adviseur
Silvia Servais
Senior adviseur
Pia Barentsen - Adviseur
Pia Barentsen
Adviseur
Christel van der Velden - Senior Adviseur
Christel van der Velden
Senior Adviseur
Christin Mussa - Adviseur
Christin Mussa
Adviseur
Tessa Verzeilberg - Officemanager
Tessa Verzeilberg
Officemanager

Partners