Collage bestaat tien jaar

13 oktober 2023

Bron: Almere deze week

ALMERE - Collage geeft in opdracht van de gemeente en met steun van alle schoolbesturen, uitvoering aan het kunst- en cultuuronderwijs in Al­mere. Dat doet de organisatie al tien jaar. “Ik ben er trots op dat kunst- en cultuuronderwijs op alle scholen in Almere is”, zegt Silvia Servais, de nieuwe directeur van Collage. Zij volgde onlangs Paul Macco op die met pensioen ging.

Servais had - voordat ze directeur Collage werd - haar sporen al ver­diend in Almere. “Ik werkte tien jaar geleden al als ZZP'er voor Col­lage. Servais heeft als speerpunt in haar beleid om kunst- en cultuur­onderwijs volledig te verankeren in het onderwijsaanbod. “Ons aanbod is niet alleen maar leuk, maar moet echt een verankerd aanbod zijn en blijven bij de scholen. Nu spelen we een grote rol in het terugdringen van het lerarentekort, met onze workshops en voorstellingen, maar kunst- en cultuuronderwijs is meer dan dat. Rekenen en taal zijn uiter­aard belangrijk, maar wij zorgen ervoor dat de creatieve ontwikkeling van de kinderen vorm krijgt. Kunst- en cultuuronderwijs doet zoveel met kinderen: het bevordert de taal- en rekenvaardigheid van kinderen, de vaardigheid om samen te werken, zorgt voor so­ciale cohesie en uiteraard krijgen de leerlingen een bredere kijk op de maatschappij.”

Wezenlijk bij leeraanbod

Een ander doel van Servais is het eigenaarschap van kunst- en cul­tuuronderwijs direct bij de scholen neer te leggen. “Het is niet iets er­bij, maar een wezenlijk onderdeel

van het leeraanbod. Alle scholen hebben een Interne Cultuur Coör­dinator (ICC). Dat word je na een gecertificeerde opleiding die wij geven. Helaas is er veel verloop in het onderwijs, maar het stemt mij tevreden dat er steeds weer leerkrachten ICC’er willen worden. Nu hebben we er weer vijftien in opleiding. Zij zorgen ervoor dat kunst- en cultuuronderwijs verankerd blijft in het onderwijs.”

Goed onderwijs

Paul Macco kijkt als oud-directeur zeer tevreden terug op zijn tijd bij Collage. Maar ook op zijn tijd als muziekdocent op De Meergronden.

“Bij beiden heb ik een geweldige tijd gehad”, stelt hij vast. “Tien jaar geleden zijn we met Collage be­gonnen. In die tijd ging het niet goed met kunst-en cultuur in Al­mere. De gemeente gaf in 2013 aan dat cultuureducatie een speerpunt moest worden.

Mijn collega Jet Hellenthal en ik zagen toen een grote kans om dit inhoud en vorm te geven en te organiseren voor álle kinderen in Almere. De gemeente vond dit een geweldig idee en ik kan nu niet anders zeggen dat dat gelukt is. Collage zorgt nu echt voor goed - met nadruk op dat woordje - kunst- en cultuur­onderwijs.”