Meld je aan voor de nieuwsbrief van Collage

toestemming

Volg Collage

 
 
 
 
 
 

Over Collage

Collage-Almere is een onafhankelijke organisatie die in opdracht van de gemeente en met steun van alle schoolbesturen in Almere, uitvoering geeft aan het kunst- en cultuuronderwijs in Almere. Het gemeenschappelijke doel is zorgen voor kwalitatief goed aanbod voor de scholen, deskundigheidsbevordering van leerkrachten en het op schoolniveau inrichten van doorlopende leerlijnen.

We zijn gestart in augustus 2013 en zijn hét centrum voor cultuuronderwijs voor alle scholen in Almere (Primair-, Voortgezet- en Speciaal Onderwijs). Collage verbindt de vraag van de scholen met het culturele aanbod in Almere en stemt af op inhoud, organisatie en samenwerking. Onze organisatie ontwikkelt zelf geen aanbod maar verbindt bestaand aanbod in alle kunstdisciplines met het onderwijs.

Collage biedt een overzichtelijk en gevarieerd aanbod, waaronder educatieve projecten, workshops, excursies in en buiten Almere met de bus, museumbezoek en rondleidingen, digitale lessen, kunstenaars in de klas en voorstellingen. Hieruit kan een programma worden samengesteld waardoor leerlingen tijdens hun schooltijd in aanraking komen met een breed aanbod kunst en cultuur. Collage adviseert scholen en verzorgt trainingen. Daarnaast bieden we scholing voor teams, leerkrachten en docenten.

Jaarverslag 2019

Strategisch Plan 2021-2024

De ambitie is dat elke PO en SO school een cultuureducatie plan heeft en daar uitvoering aan geeft. Dit plan moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • er wordt gewerkt met een leerlijn
  • er wordt voldaan aan de kerndoelen
  • er wordt gewerkt aan de deskundigheid van het team
  • cultuureducatie wordt verankerd in de school

Ook heeft elke school een gekwalificeerde ICC-er die op jaarbasis minstens 40 uur te besteden heeft om met het team uitvoering te geven aan het beleid en dat te borgen. Tot slot maakt het bestuur het beleid voor cultuureducatie onderdeel van de kwaliteitszorg op scholen.

Eén van de uitgangspunten van Collage is in het VO te zorgen voor continuïteit en kwaliteit. Collage-Almere selecteert aanbod voor het voortgezet onderwijs en geeft advies over cultuurplannen, leerlijnen en visieontwikkeling. Jaarlijks organiseert Collage netwerkbijeenkomsten voor cultuurcoördinatoren waarbij uitwisseling van expertise, samenwerking en netwerken centraal staat. 

Wij vinden

  • dat elk kind, ongeacht niveau en achtergrond onderwezen moet worden en ervaringen moet opdoen m.b.t. kunst, cultuur en erfgoed in een doorgaande leerlijn.
  • het van belang dat cultuureducatie gericht is op het kunnen maken en begrijpen van beelden en uitingsvormen in een voor de leerling persoonlijke, esthetische, culturele en maatschappelijke betekenis.
  • dat cultuureducatie in relatie met de andere vakgebieden in school moet worden gegeven.
  • dat elk kind de kans moet krijgen om te ontdekken waar zijn of haar talenten liggen.

sfeerbeeld school

Ons team

Paul Macco

Bertina Slettenhaar

Renée Weder

Silvia Servais

Pia Barentsen

Christel van der Velden

Tessa Verzeilberg

Miriam Burgers

Len Cornelissen

Volg Collage

Almeerse kunst en cultuur in beeld