Collage 112 - Lerarentekort

Primair onderwijs, Groep 1/2, Groep 3/4, Groep 5/6, Groep 7/8

Collage 112 - Lerarentekort

Primair onderwijs, Groep 1/2, Groep 3/4, Groep 5/6, Groep 7/8

Omschrijving

Dien hier een Collage112-aanvraag in:
collage-almere.nl/collage-112

Het tekort aan onderwijspersoneel zorgt op veel scholen voor grote problemen. Scholen krijgen middelen om o.a. de werkdruk te verlagen. Collage en verschillende partners in Almere bieden oplossingen op maat. 

Collage112
Collage sluit met de 112-trajecten aan bij de visie en ambitie van de school op hun cultuuronderwijs. We willen zoveel mogelijk scholen bedienen die de intentie hebben 112-projeten in de toekomst te borgen ook als de subsidiegelden vervallen. 
We zetten waar mogelijk gekwalificeerde docenten in die kunstvaklessen geven ter vervanging van uitgevallen docenten. Collage heeft binnen haar netwerk veel geschikte kunstdocenten die aan scholen gekoppeld kunnen worden. Daarnaast kunnen wij als de school er om vraagt verwijzen naar partijen die docenten inzetten die werken op het gebied van natuur, duurzaamheid, voeding en wetenschap & techniek. 
In Almere vragen steeds meer scholen aan Collage of er kunstdocenten zijn die ingezet kunnen worden om, liefst zelfstandig, lessen te geven om tekorten op te vangen. 

Onze inhoudelijke uitgangspunten zijn daarbij nadrukkelijk:
-  de kwaliteit van de kunst- cultuur-, natuur-, wetenschap & techniekeducatie
-  aansluiten bij het cultuurbeleid, de visie en uitgangspunten van de school
-  aansluiten bij het onderwijs op de school (o.a. de doelgroep; kijk op kinderen, thema’s etc.)

De wijze waarop binnen de scholen e.e.a. wordt ingevuld en vormgegeven is zeer verschillend, afhankelijk van o.a.
•    de vraag en wensen van de school (periode/ doelgroep / disciplines / thema’s etc.) 
•    de flexibiliteit van de school
•    de mogelijkheden en beschikbaarheid van de in te huren docent(en).

Er gaat, voordat gastdocenten binnen de school aan het werk kunnen gaan, heel veel organisatie-, regel- en afstemmingswerk aan vooraf.

Scholen ervaren e.e.a. als een ‘win-win-win’situatie omdat
-  de lessen óók bijdragen aan de verankering van het cultuuronderwijs;
-  de klas die anders misschien naar huis moet worden gestuurd les krijgt van een vakdocent;
-  de leerkracht zelf die 'moeilijke' kunstvakles niet hoeft te geven.

Er wordt daadwerkelijk een stukje van de problematiek van het lerarentekort opgelost. 

Andere voordelen van Collage 112
ONTZORGING / KWALITEIT / FLEXIBEL / MAATWERK

Nieuwe aanpak met deadlines
Vanaf schooljaar 2022-2023 zullen we geen aanvragen meer kunnen behandelen die kort van tevoren binnenkomen. We gaan werken met twee deadlines voor het aanvragen van langdurige trajecten. 
•    Voor trajecten die starten aan het begin van schooljaar 2022-2023 moet de aanvraag binnen zijn voor maandag 6 juni 2022.
•    Voor trajecten die starten aan het begin van het kalenderjaar 2023 moet de aanvraag binnen zijn voor 5 december 2022.
 
Alle aanvragen dienen altijd via het Collage112-formulier aangevraagd te worden. We kunnen niet garanderen dat aanvragen die op een ander moment binnen komen door ons in behandeling worden genomen.
De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Hoewel wij ons uiterste best doen alle aanvragen te honoreren en succesvol uit te voeren, kan Collage geen zekerheid bieden dat dit altijd lukt.

Financiering
In de pilotperiode hebben we geïnvesteerd in Collage112 door de inzet van onze adviseurs op inhoud en organisatie van de trajecten. Hiervoor hebben we een bijdrage uit het Noodplan Leerkrachtentekort Almere ontvangen. Aangezien deze bijdrage vanaf schooljaar 2022-2023 stopt, zijn wij vanaf dat moment genoodzaakt om net als andere partners in de stad organisatiekosten door te berekenen, in ons geval 10% van de totale loonkosten van de docenten.

Dien hier een Collage112-aanvraag in

Uitvoerder Collage 112
Locatie In school
Duur Dagdeel
Vorm Maatvraag Workshop
Discipline Beeldend Boetseren
Construeren
Druktechnieken
Papiertechnieken
Tekenen/schilderen
Textiel
Cultureel erfgoed Dans Improviseren
Kijken
Maken
Presenteren
Techniek
Uitvoeren
Drama Beleven
Improviseren
Maken
Presenteren
Reflecteren
Literair Multimedia Muziek Componeren en improviseren
Luisteren en noteren
Maken
Zingen
Prijsindicatie
€ 0,-
Datum
12 mrt. 2019 - 12 mrt. 2030