Ingelijst!

Primair onderwijs, Groep 1/2, Groep 3/4, Groep 5/6, Groep 7/8

Favoriet

Ingelijst!

Favoriet | Primair onderwijs, Groep 1/2, Groep 3/4, Groep 5/6, Groep 7/8
Omschrijving

Een bijzonder dansproject rondom werk van beroemde Nederlandse Schilders. In het Rijksmuseum is een overzichtstentoonstelling te zien van beroemde Nederlandse schilderijen. Tussen de dagjesmensen en toeristen hebben zich 2 boeven verstopt. Ze laten zich insluiten om 's nachts hun slag te kunnen slaan. Maar de schilderijen laten zich niet zomaar stelen... 

In dit voorstellingsproject wordt door de docenten van de Kunstbrigade met iedere groep in 2 repetities een dansonderdeel ingestudeerd dat gebaseerd is op een beroemd Nederlands schilderwerk. Op de dag van de voorstelling vindt eerst een generale repetitie plaats met iedere groep afzonderlijk. Tenslotte komen alle groepen samen in een prachtige voorstelling waarbij publiek van buitenaf kan worden uitgenodigd.

Voor de repetities is een speellokaal, gymzaal of andere grote lege ruimte wenselijk. Voor de voorstelling is een gymzaal of sporthal noodzakelijk. De looptijd van dit project is 2 tot 3 weken. 

Bij dit project is een digitale lesbrief ontwikkeld waarmee de leerkrachten de leerlingen kunnen informeren over hun dansonderdeel. Ook staan er richtlijnen in voor eventueel eenvoudig te maken kostuum- en/of decoronderdelen.

Het project kan schoolbreed uitgevoerd worden. Wel hanteren we daarbij een maximum van 9 groepen per voorstelling. Bij meer groepen moeten meerdere voorstellingen ingepland worden. Ook kan het project per bouw afgenomen worden. Dan hebben we als richtlijn minimum 3 groepen per school.

Nb. de prijs is € 300,- per groep excl. reiskosten.

 

Uitvoerder De Kunstbrigade op School
Locatie In school
Thema Geschiedenis
Duur Meerdaags
Vorm Lesmateriaal Voorstelling Workshop
Discipline Dans Maken
Presenteren
Techniek
Uitvoeren
Prijsindicatie
€ 300,-
Datum
4 sep. - 31 dec. 2023
Recent bekeken