KIDD januari 2024 t/m juli 2024

Primair onderwijs, Groep 1/2, Groep 3/4, Groep 5/6, Groep 7/8

Favoriet

KIDD januari 2024 t/m juli 2024

Favoriet | Primair onderwijs, Groep 1/2, Groep 3/4, Groep 5/6, Groep 7/8
Omschrijving

Kunst Is Dichterbij dan je Denkt (KIDD) is een doorlopende leerlijn kunst en cultuur voor groep 1 t/m 8. KIDD maakt kinderen bewust van kunst en cultuur uit hun eigen omgeving – met Almere als inspiratiebron – en laat ze ontdekken dat kunst onderdeel is van je leven, van de straat en de stad waarin je woont

BonteHond vindt dat kunst serieus moet worden genomen, net als rekenen en taal. Daarom is BonteHond de initiatiefnemer van KIDD. Samen met scholen en culturele partners is er een multidisciplinair programma ontwikkeld waarin kinderen op een creatieve manier kennismaken met kunst en cultuur.

De leerlijn
De leerlijn bestaat uit verschillende lesblokken waarbinnen de Almeerse kunsten en het onderwijs samenwerken. Ieder leerjaar staan er 4 lesblokken op het programma. Een lesblok bestaat uit een voorbereidende les, masterclass of excursie en een verwerkingsles. De voorbereidende les wordt door de groepsleerkracht gegeven met behulp van een DIM-model en een digitale les op het digibord. Daarna komt er een kunstenaar in de klas (bijvoorbeeld een theatermaker, architect, beeldend kunstenaar of singersongwriter) om een masterclass te geven. Het lesblok wordt afgesloten met een verwerkingsles waarin leerlingen reflecteren en werken aan hun portfolio. In het andere blok gaan leerlingen op excursie naar een theatervoorstelling van BonteHond of een programma op locatie bij een culturele instelling in Almere, zoals Kunstlinie, Corrosia, Erfgoedhuis Almere of denieuwebibliotheek.

Cultuureducatie met Kwaliteit
In Almere is BonteHond de regisseur van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit: het landelijke programma om de kwaliteit van cultuuronderwijs in het basisonderwijs te stimuleren. CMK in Almere wordt meerjarig gesubsidieerd door Gemeente Almere i.s.m. het Fonds Cultuurparticipatie. Onder leiding van BonteHond werken kunstenaars, educatief medewerkers, leerkrachten, ICC-ers en directeuren uit het Almeerse onderwijs samen aan de verankering van cultuureducatie, inhoudelijke deskundigheid van leerkrachten en de versterking van de culturele omgeving in Almere.
Voor leerkrachten en ICC-ers is er daarom een speciaal deskundigheidsprogramma met inspirerende trainingen en bijeenkomsten voor kennisdeling.

Kosten
Deelname aan Kunst is Dichterbij dan je Denkt kost slechts € 15,- per leerling/jaar (we verdelen het in € 6 per leerling voor de periode van augustus t/m december 2023 en € 9 per leerling voor de periode van januari t/m juli 2024). De kosten voor deelname aan KIDD zijn bepaald aan de hand van het aantal activiteiten per leerling, gedurende 1 schooljaar: 1 excursie à 6,- en 3 masterclassblokken à 3,- per leerling. Daarnaast ontvang je als school inhoudelijke en organisatorische begeleiding, lesmaterialen, en toegang tot inspirerende trainingsavonden en de Labs.

Toelichting: Gedurende het jaar volgt de school/klas een samenhangend en gevarieerd lesprogramma. – Je krijgt toegang tot het interactieve lesboek. - Deskundigheidsbevordering voor het docententeam. - 8 digitale lessen per leerjaar. - 3x per jaar een masterclass van een kunstenaar in de klas. - 1x per jaar een excursie naar een theatervoorstelling of culturele instelling. Daarnaast is het mogelijk om samen op maat een programma te ontwikkelen dat aansluit bij het curriculum en de visie van de school.

Meedoen

Neem voor meer informatie contact op met Sandy Pietserse: sandy@bontehond.net, of bel naar 036-5336311.

Uitvoerder Theatergezelschap BonteHond
Locatie In de school
en de stad
Duur Meerdaags
Vorm Museumactiviteit Voorstelling Workshop
Discipline Beeldend Construeren
Kijken
Cultureel erfgoed Dans Improviseren
Kijken
Maken
Presenteren
Uitvoeren
Drama Beleven
Improviseren
Maken
Presenteren
Reflecteren
Literair Multimedia Muziek Componeren en improviseren
Luisteren en noteren
Maken
Prijsindicatie
€ 225,-
Datum
1 jan. - 31 jul. 2024